НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКОНАВЦЯ З БАНКАМИ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ

  • Н. А. Сергієнко Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: виконавець, банк, виконавчий процес, примусове виконання рішення

Анотація

У статті проаналізовано основні напрями взаємодії виконавця з банками у процесі примусового виконання рішень. Артикульовано існування договірного напряму взаємодії виконавця з банками у процесі примусового виконання рішень. Цей напрям взаємодії лежить у матеріальній площині. Прикладом цього напряму взаємодії є здійснення банками зберігання виявлених під час опису цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому й окремих частин таких виробів, на які накладено арешт. Наступний напрям взаємодії, про який йдеться у науковій стат­ті, між виконавцем та банками під час виконавчого процесу - це інформаційна взаємодія. Цей напрям взаємодії лежить у процесуальній площині, і полягає він в отриманні виконавцем інформації, необхідної йому для приму­сового виконання рішення, яка може згідно із законом бути надана виконавцю банком. У статті узагальнено, що такі напрями взаємодії виконавця з банками, як виконання постанов виконавця про арешт коштів, що зберіга­ються на рахунках клієнта, та банківських металів, а також виконання банками платіжних вимог, оформлених та поданих у банки виконавцем, можна визначити як виконавчу взаємодію, що лежить у процесуальній площині. Таким чином, зі сторони банку безпосередньо виконується владне розпорядження виконавця щодо зупинення вільного обороту коштів на рахунках клієнта банку, банківських металів, що належать клієнту банку, чи щодо списання без акцепту клієнта банку коштів із рахунків клієнта банку. У статті резюмовано, що площина взає­модії «виконавець - банки»: 1) процесуальна (інформаційна та виконавча взаємодія), 2) матеріальна (договірна взаємодія); для неї характерні відносини «по горизонталі», оскільки відсутнє підпорядкування вказаних суб’єк­тів, а основний об’єкт таких відносин - примусове виконання рішення, чому і сприяє банк, надаючи виконав­цю інформацію чи виконуючи його постанову. Ця стаття буде становити інтерес як для юристів-науковців, так і для юристів-практиків.

Біографія автора

Н. А. Сергієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри публічного та приватного права

Посилання

1. Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахун¬ків банків - резидентів і нерезидентів, затверджена Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56). Верховна рада України. Офіційний веб сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1172-03?find=1&text=підприємн#w19. Дата звернен¬ня 12.12.2019.
2. Положення про порядок надання банками інфор¬мації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконав¬ців, затверджена Постановою Правління Національ¬ного банку України 18.04.2019 № 60. Верховна рада України. Офіційний веб сайт. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0060500-19#n14. Дата звернення
12.12.2019.
3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Поста¬новою Правління Національного банку України від
21.01.2004 № 22. Верховна рада України. Офіційний веб сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0377-04?find=1&text=обмежен#n2. Дата звернення
13.12.2019.
4. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216. Верховна рада України. Офіційний веб сайт. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0910-08#n2. Дата звернення
13.12.2019.
5. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Поста¬новою Правління Національного банку України від
21.01.2004 № 22. Верховна рада України. Офіційний веб сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0377-04?find=1&text=обмежен#n2. Дата звернення
13.12.2019.
Опубліковано
2021-09-07
Розділ
Статті