Засновник та історія видання

Національний університет «Одеська юридична академія» - провідний заклад вищої освіти України, а давні університетські традиції сягають часів заснування юридичного факультету в Рішельєвському ліцеї, коли почала своє формування Одеська правова школа.  Поєднуючи сучасні підходи до досліджень і неоціненний досвід багатьох поколінь вчених, наукова спільнота Національного університету «Одеська юридична академія» є безсумнівним авторитетом серед кращих університетів України.

 

2001 - створення Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії

2004 - в Навчально-консультаційному центрі у м. Чернівці створено юридичне училище для підготовки молодших спеціалістів-юристів

2011 - Навчально-консультаційний центр був перетворений у Чернівецький факультет та Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

2012 - Національним університетом «Одеська юридична академія» було засновано науковий журнал «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №19018–7898Р видано Міністерством юстиції України від 25.04.2012 р.).

2014 - «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»» включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних наук (Наказ МОН України від 14.02.2014 р. № 153).

2014 - Чернівецький факультет перейменовано у Чернівецький юридичний інститут Національного університету  «Одеська  юридична   академія» згідно з наказом НУ «ОЮА» № 2643-61 від 28 липня 2014 року

2019 - «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»» переходить у домен засновника onua.edu.ua та починає функціонувати на базі видавничої системи Open Journal Systems (OJS), розробленої  Public Knowledge Project (Канада), яка адмініструється Науковою бібліотекою НУ "ОЮА".