Періодичність публікації

Наукове видання Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" виходить 4 рази на рік.

Приймання матеріалів відбувається на постійній основі. До опублікування рекомендуються матеріали, що успішно пройшли етапи рецензування та редагування і отримали схвальні рецензії. 

Кожен випуск затверджується Вченою радою Національного університету "Одеська юридична академія"