КОНЦЕПЦІЯ ВИНИ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ КАНАДИ

  • Л. Д. Тимченко Університет державної фіскальної служби України
  • П. О. Селезень Університет державної фіскальної служби України
Ключові слова: судове тлумачення, податкове правопорушення, вина, ухилення від сплати податків, уникнення від оподаткування

Анотація

 Успішний тривалий досвід боротьби з податковими правопорушеннями в Канаді зумовлює доцільність його узагальнення та характеристики з метою впровадження кращих практик у вітчизняних умовах. Податковий кодекс України лише з 01.01.2021 р. безпосередньо передбачає вину як обов’язковий елемент податкового право  порушення, а тому наразі відсутня тривала та стабільна практика встановлення наявності вини в податкових пра  вопорушеннях, що може негативно впливати на забезпечення балансу публічного та приватного інтересу у сфері оподаткування. За таких умов очевидною є доцільність урахування передового досвіду інших держав у практиці тлумачення та застосування концепції вини в податкових правопорушеннях. У статті узагальнено та охарактеризовано висновки канадських судів у трьох показових справах: 1) R. v. Porisky, 2019 BCCA 159, 30.04.2019 р.; 2) R. v. Patry, 2018 BCSC 1524, 17.08.2018 р.; 3) R. v. Klundert, 242 D.L.R. (4th) 644, 18.02.2004 р. Особливий інтерес у цьому контексті становить виокремлення таких двох склад  ників для встановлення наявності вини, як обізнаність про обов’язок сплати податку та наявність наміру уник  нути чи здійснити спробу уникнути сплати такого податку, які є пов’язаними. Особа, яка не знає про обов’язок сплати податку, не може вчиняти діяння з метою ухилення від сплати такого податку. З іншого боку, канадські суди визнають, що особа може знати про існування податкового обов’язку і вчиняти діяння, що мають наслідком ухилення від сплати податку, але без наміру ухилення від сплати відповідного податку. Наприклад, наявність обізнаності чи мети може бути заперечена через помилкову впевненість. Зокрема, платник податків через арифме  тичні помилки неправильно визначає суму належного податку (фактична помилка), не є обізнаним про норматив  не визначення доходу (юридична помилка) або може дійти помилкового висновку стосовно застосування такого визначення до його випадку (поєднання фактичної та юридичної помилки).

Біографії авторів

Л. Д. Тимченко, Університет державної фіскальної служби України

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції Науково-дослідного інституту фіскальної політики

П. О. Селезень, Університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу розвитку податкового і митного аудиту Науково-дослідного інституту фіскальної політики

Посилання

1. Гедзюк О.В. Інститут вини у податковому пра- ві України. Право і громадянське суспільство. 2014. № 4. С. 54–68
2. Canada Revenue Agency. The CRA’s Criminal Investigations Program is protecting Canadians and the tax system. URL: https://www.canada.ca/en/ revenue-agency/campaigns/tax-cheating-consequences. html#stry8 (дата звернення: 25.09.2021)
3. OECD. Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, Second Edition: Country Chapters. Paris: OECD Publishing, 2021. 394 p.
4. Canadian Legal Information Institute. Income Tax Act (R.S.C. (Revised Statutes of Canada), 1985, c. 1 (5th Supp.)) URL: https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/ rsc-1985-c-1-5th-supp/latest/rsc-1985-c-1-5th-supp. html (дата звернення: 25.09.2021)
5. Canadian Legal Information Institute. R. v. Porisky, 2019 BCCA 159, 30.04.2019. URL: https://www.canlii. org/en/bc/bcca/doc/2019/ 2019bcca159/2019bcca159. html (дата звернення: 25.09.2021)
6. Canadian Legal Information Institute. R. v. Patry, 2018 BCSC 1524, 17.08.2018. URL: https://www.canlii. org/en/bc/bcsc/doc/2018/ 2018bcsc1524/2018bcsc1524. html (дата звернення: 25.09.2021)
7. Canadian Legal Information Institute. R. v. Klundert, 242 D.L.R. (4th) 644, 18.02.2004. URL: https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2004/ 2004canlii21268/2004canlii21268.html (дата звернен- ня: 25.09.2021)
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті