НАСИЛЬСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

  • О. Л. Іванова Маріупольський державний університет
Ключові слова: дитина, насильство, страх, психологічний стан, сексуальне насильство

Анотація

Державна політика, особливо в соціальній сфері, має зосереджуватись на створенні гідних умов життя та високого рівня добробуту не лише в нинішнього покоління, а й у прийдешнього. Проблема насильства над дітьми є актуальною в усьому світі. Насильство над дітьми може виявляти зв’язок між загальним зростанням кількості таких випадків, які визначаються в суспільстві. Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики держави є визначення напрямів боротьби зі злочинними виявами насильства над дітьми. Українське суспільство почало усвідомлювати факт того, наскільки насильство є поширеним явищем та як воно може травмувати психічний стан дитини. Діти дуже часто соромляться говорити про факти, спрямовані на скоєння над ними насильницьких дій. Важливо вказати, що основною причиною незвернення дітей до правоохоронних органів є загроза зі сторони кривдника, яка полягає в тому, що він помститься за те, що дитина розповіла про обставини, які з ними відбу  лися. Таким чином, дитина стає співучасником цих подій (як у ролі жертви, так і в ролі особи, яка вчиняє ці злочини). Якщо дитина стає учасником цих подій, то потрібно зрозуміти, як взагалі дитина потрапила до цієї компанії і що вона може переживати, коли стає свідком злочину. Діти – це особливі свідки, які через свій розви  ток та когнітивні навички можуть залежати від тих, хто їх виховує. Тому кримінально правова характеристика в криміналістичних аспектах щодо запобігання насильницьким діям стосовно дитини визначається державою, що є одним із головних завдань, які вона перед собою ставить. Потрібно вдосконалити заходи правового захисту дітей від насильства, щоб виховати здорове суспільство.

Біографія автора

О. Л. Іванова, Маріупольський державний університет

аспірант кафедри права та публічного адміністрування

Посилання

1. Алексеева Е.В., Байтингер О.Е., Долгикова А.О.,
Наш проблемный ребенок : учебное пособие. Херсон,
1999. 90 c.
2. Козлов Г.Л, Пряхина М.В. Насилие над детьми.
Его виды и возможности предупреждения : учебное
пособие. Минск, 2003. 76 с.
3. Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Вплив
несприятливих умов соціалізації на формування деза-
даптивних форм мислення та поведінки дитини : навчаль-
ний посібник. Київ : «Версо 04», 2011. С. 256–274.
4. Кулагина И.Ю., Развитие ребенка от рождения
до 17 лет. URL: http: www. globalteca.ru/.
5. Кон И.О. Совращение детей и сексуальное наси-
лие : учебное пособие. Саратов, 1998. С. 58–66.
6. Карнейчик А.С., Смагина Л.И., Семья и насилие
над ребенком : учебное пособие. Минск, 2000. С. 61–67.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті